Lopen kunta ja Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Hämeen piiri ovat solmineet kaksivuotisen kuntakumppanuussopimuksen. MLL:n Hämeen piirin lastenhoitotoiminta sekä Perhekummitoiminta käynnistyvät Lopella vielä tänä vuonna. Kuntakumppanuussopimus solmittiin jo alkuvuodesta, mutta koronatilanne viivästytti toiminnan käynnistämistä. Parhaillaan Lopen alueelle kootaan hoitajarinkiä sekä vapaaehtoisten kummien verkostoa.

Toivomme, että Lopella lapsiperheille saataisiin mahdollisimman paljon tukea ja normaalia arkea vahvistavaa toimintaa. Marianna Kokko

Lastenhoitajien rekrytointi käynnissä

Lopen kuntakumppanuussopimuksen myötä MLL tarjoaa loppilaisille lapsiperheille lyhytaikaista ja tilapäistä lastenhoitoapua. Järjestön kautta tulevat lastenhoitajat ovat käyneet joko 50-tuntisen MLL:n lastenhoitokurssin tai heiltä löytyy hoitotyöhön soveltuvaa koulutusta. Lapsiperhe toimii lastenhoitajan työnantajana ja hoitajalle maksettava palkka on perheille kotitalousvähennyskelpoista. Hoitajan palkka työstään on yhdeksän euroa tunnilta ja minimi työaika on kaksi tuntia.

MLL:n tarjoama lastenhoitopalvelu ei ole aivan uusi asia Lopella, sillä samaista palvelua oli tarjolla Lopella MLL:n toimesta viimeksi vuonna 2013. Lopen kunnan varhaiskasvatuspäällikkö Marianna Kokko kertoo kyselyjä lastenhoitoavusta tulleen aina silloin tällöin, mutta tähän asti kyselyt on ohjattu Riihimäelle. Kokko näkeekin hyvänä asiana sen, että kuntakumppanuussopimuksen myötä Lopelle olisi nyt mahdollista saada ihan omia lastenhoitajia.

Lastenhoitajan työ sopii Kokon mukaan oivallisesti esimerkiksi 16 vuotta täyttäneille loppilaisille nuorille, jotka voisivat perehdytyksen jälkeen toimia lastenhoitajina perheille. Lisäksi työ voisi sopia mukavasti myös alan eläköityneille henkilöillekin, jotka vielä eläkkeellä ollessaan haluavat toimia lasten parissa.

Arjen jakamista


Vapaaehtoisvoimin toimiva Perhekummitoiminta on Mannerheimin lastensuojeluliiton uudempaa toimintaa, jota ei ole toteutettu vielä kovin pitkään. Perhekummiksi voi hakeutua kuka vain aikuinen, jota kiinnostaa vapaaehtoistyö lapsiperheiden parissa. Tehtäväänsä perhekummit saavat sekä koulutuksen että koordinaattorin tuen kummiuden aikana.

Tehtävässään perhekummit ovat lapsiperheiden tukena ja tapaavat kummiperheitään keskimäärin 2-4 kertaa kuukaudessa. Käytännössä perhekummin tehtävä Kokon mukaan on olla läsnä, tehdä asioita yhdessä perheen kanssa ja olla jakamassa arkea. Tarve perhekummille voi syntyä erilaisista lähtökohdista, joka voi olla vaikka kiireinen lapsiperhearki tai tukiverkoston puuttuminen, esimerkiksi uudelle paikkakunnalle muutettaessa. Toiminta on perheille maksutonta.

Ennaltaehkäisevä perhetyö koostuu pienistä palasista


Varhaiskasvatuspäällikkö Marianna Kokko kokee Lopen kunnan ja MLL:n solmiman kuntakumppanuussopimuksen tärkeäksi jo ihan senkin vuoksi, että se tuo tasapuolisuutta lapsiperheiden palveluihin suhteessa muihin Kanta-Hämeen kuntiin.

-MLL Hämeen piirillä on vahva rooli Kanta-Hämeen kunnissa ja se on jo tehnyt lähestulkoon kaikkien kantahämäläisten kuntien kanssa kuntakumppanuussopimuksen. On hyvin tärkeää, että myös Lopella on mahdollisuus tämän tyyppisiin palveluihin.


Kokko kertoo Riihimäen seudulla perhekeskustoiminnan lähteneen vahvasti liikkeelle tämän kevään aikana. Hän näkee MLL:n kanssa kuntakumppanuussopimuksen tuovan erinomaisen lisän perhetyön pakettiin.
-Se on kaikki sitä kokonaisuutta, kun toivomme, että Lopella lapsiperheille saataisiin mahdollisimman paljon tukea ja normaalia arkea vahvistavaa toimintaa. Kaikki syntyy pienistä palasista, Kokko toteaa.

Lisätietoja lastenhoitajatoiminnasta antaa toimintaa MLL Hämeen piirissä koordinoiva Liisa Lindström puhelimitse: 040 517 2993, liisa.lindstrom(at)mll.fi

Perhekummitoiminnasta lisää kertoo puolestaan Virva Hyvärinen sähköposti: virva.hyvarinen@mll.fi tai puhelimitse: 044 5990 581.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän